Du visar för närvarande SFD – ”Skydd av fordonsdiagnos” med Golf 8 fr.o.m. 2020

SFD – ”Skydd av fordonsdiagnos” med Golf 8 fr.o.m. 2020

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Observera att Volkswagen AG kommer att införa funktionen ”Skydd av fordonsdiagnos” (SFD) med Golf 8 fr.o.m. 2020.Mer information om ansökan och användning finns i bruksanvisningen.

Syftet med SFD

Produktanalyser i VW-gruppen har visat att det finns ett ökat krav på dataskydd i fordon. Detta är också fallet för fordonsdiagnostiskt skydd. Det tidigare förfarandet (aktivering av säkerhetsåtkomst via en 5-siffrig inloggningskod) överensstämmer inte längre med teknikens ståndpunkt. Från och med 2020 – med början på inträde på MQB37W (Golf 8) – kommer SFD-proceduren att införas på flera varumärken för att tillhandahålla diagnostiskt skydd för fordon. 

SFD kommer att introduceras i två projektfaser: 

Steg 1 innefattar åtkomstskydd för skyddade diagnostiska objekt i styrenheter och verifierbarheten av denna åtkomst på individuell nivå. Skyddskravet kommer att definieras för specifika styrenheter och diagnostiska objekt. Skyddskravet är begränsat till specifika skrivtjänster (kodningar, justeringar, parametriseringar) och rutiner. Normala läsningstjänster (t.ex. avläsning av styrenhetshändelseminnen) skyddas inte av SFD. Funktionerna för nedladdning av datasträngar med startladdardatasträngar, blinkande och / eller uppdateringsprogrammering samt flashdatasäkerhet påverkas inte heller av SFD.

Steg 2 inkluderar, som ett komplement till steg 1, manipuleringsskydd av diagnostiskt innehåll vid integrering av det diagnostiska innehållet genom end-to-end-skydd av diagnosdata mellan VAG IT-back-end-system och styrenheter. För att kunna logga åtkomst till diagnostiskt innehåll som kräver skydd i framtiden, kräver IT-säkerhetsorganisationen att användaren verifieras starkt. Det är därför nödvändigt att använda tvåfaktorautentisering, som kan implementeras till exempel genom att använda 

  • PKI-kort 
  • SecurID-kort
  • Program som genererar engångslösenord (t.ex. Google Authenticator eller Microsoft Authenticator).

I en första övergångsfas införs dock initialt svag autentisering med ett användarnamn och lösenord när du använder återförsäljarportalen. Övergången till stark autentisering med hjälp av Group Retail Portal kommer att utvecklas parallellt.

SFD-processen kräver att fordonsdiagnostestaren har en onlineanslutning.

För detaljerad information kan du ladda ner offboad diagnostikinformationssystem Service Unlock procedure för SFD-dokumentation här: LADDA NER DOKUMENTATION

Lämna ett svar