Gråimport och kopior kan ofta vara lägre i priset, men kan kosta dig en förmögenhet.

Köp SMART, köp alltid från en auktoriserad återförsäljare.

Köp inte ett verktyg om det inte har en garanti- och supporttagg.

Det finns ALLTID obehöriga återförsäljare som levererar ”grå” (parallella) importerade Autel-produkter från Sverige eller utomlands.

Med en snabb blick kan en ”grå” import till en lägre kostnad verka som en bra pengarsparare, men var medveten om att dessa produkter INTE HAR GARANTI ELLER STÖD.

Autel är uppdelat i 3 grenar. Autel China, Autel Europa och Autel USA. Respektive gren har ensamrätt till försäljning innom sin världsdel, och vidare utvecklar och anpassar mjukvaran till respektive marknad.

Det är troligt att en grå import måste returneras till det ursprungliga leveranslandet för reparation, till exempel Kina, vilket kommer att bli en kostsam, tidskrävande och riskfylld övning.

Du kanske upptäcker att om du köper ett Autel-verktyg som skapats, till exempel den kinesiska marknaden, kommer dina uppdateringar att blockeras via IP och verktyget återgår till sitt ursprungsspråk, vilket gör verktyget oanvändbart.

OBS! Har ni problem med en produkt, vänd er alltid till återförsäljaren ni köpt produkten av i första hand. Det är deras uppgift att se till att ev. reklamationer och garantier bibehålls.

Ni har heller ingen trygghet eller ev. returrätt om ni handlar grå importerade varor. Så tänk er för!

Namnlos design