Kalibreringsförfaranden bör utföras på ett plant golv. Vissa fordon kräver att mål placeras 20 meter från fordonet. Under andra procedurer ska inriktningen utföras med starkt bakgrundsljus.

Försök att undvika följande eftersom de kan påverka en kalibrering;

workarea requirements