Översättare Sökers!

Översättare Sökers!

Översättare sökes! 

Har ni erfarenhet inom fordonsindustrin samt god Datorvana kanske det är just er vi söker.

Vi vill nu skynda på arbetet med översättning till våra instrument ytterligare, och söker någon som kan arbeta intensivt med detta.

Arbetet innebär att ni får en word eller exelfil som ska översättas i lämpligt program. Filerna kan innehålla tex. Maskinkod eller annan skrift som i regel inte översätts,

vilket försvårar användandet av program. Men erfarenhet med program som Trados kan helt klart skynda på arbetet, och vi kan även då bistå med en riklig mängd material för att hjälpa,

bygga en databas i lämpligt översättningsprogram. Språk på källfilerna är Engelska som översätts till Svenska

Hör av er, och berätta om er själv eller skicka ett CV till translation@autel.se

Mvh: Autel Sverige